EDUNVALVONTA JA YHTEISÖLLISYYS

Katso uusi päivitetty kotisivu!


Yhdistys on Espoon eläkeläisten yhdessäolojärjestö ja etujen puolustaja.

Edunvalvontaa hoidamme tekemällä aloitteita päättäjille suoraan sekä yhteistyönä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Vanhusneuvosto

Nestori on keskitetty senioripalvelujen neuvonta

Aloitteet Espoon vanhusneuvostolle

  • Omalääkärijärjestelmän palautta-minen perusterveydenhuoltoon
  • Elä- ja asu-seniorikeskukset
  • Matinkylän entisen terveysasemarakennuksen tulevaisuus
  • Rantaraitin toteuttaminen nuottaniemen läntisessä osassa


Ehdotus Uudenmaan aluetoimikunnalle 11.1.2021

Koulutussarja aiheesta:

Perustuslain ja muiden lakien säätämät oikeudet ja velvollisuudet eläkeläisille”

I osa Perustuslaki ja eläkelait

II osa Eläkkeiden rahoittaminen

III osa Muut eläkeläisiä koskettavat lait


Aloitteet Eläkeläiset ry:n edustajakokoukselle

KEVAn kehittäminen eläkelaitoksena

Eläkerahastojen pitkän aikavälin riskien arviointi


ALLEVIIVATUT TEKSTIT LINKKEJÄ !